LEVERANS: villkor och länder

 1. Vi strävar efter att leverera inom den tid som anges av oss vid tidpunkten för din beställning. Vi strävar alltid efter att leverera upp till 9 vardagar från dagen ordern mottogs, men vi kan inte garantera några bestämda leveransdatum.
 2. Vi strävar efter att informera dig i tid, om vi förväntar oss försenade leveranser.
 3. Vid leverans av produkten, kan du vara tvungen att signera för att ta emot leveransen. Du samtycker till att inspektera produkten så att det inte finns några synliga fel eller skador.
 4. Vi sänder endast till och inom:
  • EU
  Det kan ta några dagar extra för transporter som ska levereras till avlägsna postnummer.
 5. Vi levererar i vår standardförpackning. Varje speciell förpackning som begärs av er medför extra kostnader.
 6. Om leveransen fördröjs genom en orimlig vägran att ta emot leveransen eller om du inte (inom två veckor efter vårt första försök att leverera produkten till dig) tar emot leveransen från transportföretaget, då kan följande ske:
 • Vi tar betalt för en rimlig avgift för lagring och andra kostnader som detta förorsakats oss; eller
 • inte längre levererar ut produkten och meddela dig att vi omedelbart avbryter vårt samarbete med dig. Vi återbetalar dock summan du har redan betalats till oss, minus våra rimliga administrativa kostnader samt kostnader för frakt och retur.

Returpolicy- 14 dagars ångerrätt

Vänligen kontakta alltid kundtjänst genom att maila kontakt@tigoo.com innan du returnerar en vara, oavsett anledning, för snabbast och säkrast hantering av din retur.

 1. Du har rätt att ångra ditt köp oavsett skäl genom att meddela oss på kontakt@tigoo.com inom 14 dagar från då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i en beställning i fysisk besittning (ångerfristen). Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

 2. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda köpeavtalet (t.ex. genom e-post eller vanligt brev). För en smidig hantering rekommenderar vi dig att maila oss på kontakt@tigoo.com eller använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar på www.konsumentverket.se. För snabbast hantering bör du ange ditt ordernummer, produktnummer och kontaktuppgifter så att vi kan identifiera din retur. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 3. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla genomförda betalningar för berörd order vi fått från dig, inklusive de leveranskostnader som tillkommit (notera att extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder inte räknas med). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan eller varorna från dig. Vi kommer normalt att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt för den inledande affärshändelsen om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer oavsett metod inte att kosta dig något.

 4. Du måste återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut.

 5. Vid utnyttjande av ångerrätten är du ansvarig för både returkostnad samt att varan/varorna kommer i retur oskadda. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Vänligen notera att du som avsändare av returpaketet har ansvar att säkerställa att varorna har kommit till oss – därför rekommenderar vi att du skickar varorna på ett spårbart och försäkrat sätt. Du är ansvarig för varornas eventuellt minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 6. Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick. Som kund har du rätt att undersöka varan eller varorna men du får inte bryta plomberingar eller prova produkten då denna då inte kan återlämnas på grund av hälso- och hygienskäl. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering.